เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
  -ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1785 คน
admin

 

 

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000