Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์สำหรับคน พิการ) - 25 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1356 คน
ยกเลิกสอบราคาจ้างการจัดขบวนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการแสดงสืบสานตำนานการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - 18 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1360 คน
ยกเลิกการประมูลจ้างการจัดระบบฉาก แสงสีเสียงพิธีเปิดและพิธีปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) เลขที่ E3/2559 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ - 18 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1289 คน
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศประมูลจ้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดระบบฉาก แสงสีเสียงพิธีเปิดและพิธีปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙ - 10 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1247 คน
สอบราคาจ้างการจัดขบวนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงฯ และ การแสดงสืบสานตำนานการลอยกระทงฯ - 10 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1228 คน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดระบบฉากแสงสีเสียง พิธีเปิดและปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอย กระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ประจำปี ๒๕๕๙ - 26 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1304 คน
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ - 21 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1099 คน
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ - 21 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1231 คน
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 โครงการ - 15 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1281 คน
สอบราคาจ้าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ - 15 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1279 คน
ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณืประกอบการดำเนินการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง - 05 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1209 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง - 24 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1211 คน
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ และ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ - 22 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1259 คน
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 4 โครงการ (ครั้งที่ 2) - 19 สิงหาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1261 คน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ - 18 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1356 คน
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากถนนรามคำแหงซอย 2 ถึง ร้านก๋วยเตี๋ยวจันดี (ยายดี) - 03 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1303 คน
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก ๔ แห่ง - 01 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1308 คน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากถนนรามคำแหงซอย 2 ถึง ร้าน ก๋วยเตี๋ยวจันดี (ยายดี) - 12 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 1322 คน
การประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย จำนวน 1 หลัง - 03 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้อ่าน 1322 คน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน - 28 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1298 คน
จ้าง เหมาบันทึกเทปรายการและเช่าเวลาออกอากาศ งานประเพณีฯ ประจำปี ๒๕๕๘ - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1355 คน
จ้าง เหมาประดับตกแต่งรถกระทงนำและกระทงปิดท้ายเพื่อใช้ในขบวนเทศบาล - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1312 คน
งาน แสดงประกอบการลอยฯ ในพิธีเปิดงาน งานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี ๒๕๕๘ - 12 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1329 คน
จ้างเหมาประดับตกแต่งรถกระทงนำและกระทงปิดท้ายเพื่อใช้ในขบวนเทศบาล - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1163 คน
จ้างเหมาบันทึกเทปรายการและเช่าเวลาออกอากาศ งานประเพณีฯ ประจำปี ๒๕๕๘ - 13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1121 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000