Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวงเวียน คสล. บริเวณสามแยกโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้วยวิธี e-bidding - 27 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2870 คน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก พร้อมรื้อถอนของเดิม - 25 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2994 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 19 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2863 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding - 17 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2821 คน
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2 ) - 11 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2851 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนกระทงสาย ต.หนองหลวง ด้วยวิธี e-bidding - 10 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2833 คน
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding - 09 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2822 คน
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 09 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2803 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนซอยหนองระกำ เชื่อมถนนซอย ลุงดี ด้วยวิธี e-bidding - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2801 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวงเวียน คสล. บริเวณสามแยกโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้วยวิธี e-bidding - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2823 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒) - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2827 คน
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 03 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 2894 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 2784 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding - 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 2783 คน
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิตฯ จำนวน 1 คัน - 07 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 2841 คน
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อม กระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 16 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2850 คน
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 2949 คน
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 2889 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน ด้วยวิธี e-Bidding - 10 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 2990 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตากทั้ง 4 โรงเรียน ด้วยวิธี e-Bidding - 03 กันยายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 2915 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วย e-bidding - 30 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2871 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยข้างบ้านลุงดี ด้วยวิธี e-bidding - 16 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2843 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 00 543 จำนวนผู้อ่าน 2883 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพ่อใหญ่ ชุมชนดอยคีรี ด้วยวิธี e-bidding - 09 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2884 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างคลีนิกหมอราเมศ ด้วยวิธี e-bidding - 03 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2889 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 293 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000