Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
ร่าง - ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อรถ ยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒) - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1257 คน
ร่าง - ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding - 20 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1199 คน
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) - 07 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1231 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e- bidding - 27 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1242 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเหนือวัดมะเขือแจ้ง ด้วยวิธี e-bidding - 24 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1210 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตาก จำนวน 2 โรงเรียน ด้วยวิธี e-bidding - 23 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1191 คน
ร่าง - ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding - 21 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1261 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ด้วยวิธี e-bidding - 16 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1179 คน
โครงการปรับปรุงถนนไทยชนะตั้งแต่สี่แยกวัดเชียงทองล่างถึงหน้าร้านกมลทรัพย์ - 09 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1130 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยอาจารย์ประดิษฐ์ ด้วยวิธี e-bidding - 08 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1133 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักซอยนางจันทร์ เจือจันทร์ ด้วยวิธี e-bidding - 03 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1140 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและทุกคนในสงคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ) ด้วยวิธี e-bidding - 01 เมษายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 1143 คน
ยกเลิก ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวงเวียน คสล. บริเวณสามแยกโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้วยวิธี e-bidding - 27 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1132 คน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตาก พร้อมรื้อถอนของเดิม - 25 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1214 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 19 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1115 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding - 17 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1080 คน
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2 ) - 11 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1090 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนกระทงสาย ต.หนองหลวง ด้วยวิธี e-bidding - 10 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1092 คน
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธี e-bidding - 09 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1058 คน
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 09 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1061 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนซอยหนองระกำ เชื่อมถนนซอย ลุงดี ด้วยวิธี e-bidding - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1059 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวงเวียน คสล. บริเวณสามแยกโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ด้วยวิธี e-bidding - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1060 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒) - 06 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1068 คน
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 03 มีนาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 1118 คน
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding - 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 1041 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000