Online จำนวน : 8 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สอบราคาจ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท. ครั้งที่ 3 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 04 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1483 คน
สอบราคา ซื้อเสื้อคอปกพร้อมสกรีนสัญลักษณ์และผ้าพันคอ กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท. ครั้งที่ 3 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 04 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1532 คน
การประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 13 มีนาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 1406 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 - 19 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวนผู้อ่าน 1611 คน
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีพร้อมติดตั้ง โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ สังกัดเทศบาลเมืองตาก - 19 กรกฎาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1712 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000