Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สอบ ราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. หนองระกำอุทิศ จำนวน 1 เส้น - 02 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1265 คน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคารกิตติคุณเพื่อใช้เป็นศูนย์สุขภาพเพื่อมวลชน - 02 กรกฎาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1208 คน
ยกเลิกประสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคารกิติคุณเพื่อใช้เป็นศูนย์สุขภาพเพื่อมวลชน - 06 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1204 คน
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคารกิตติคุณเพื่อใช้เป็นศูนย์สุขภาพเพื่อมวลชน - 24 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1212 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน ศรีดอนแก้ว ตำบลหนวงหลวง - 24 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1224 คน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตเทศบาลเมืองตาก เขต 2 จำนวน 2 โครงการ - 11 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1254 คน
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยชุมชนท่าแคและก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน ท่าแคอุทิศ จำนวน 2 โครงการ - 08 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 1263 คน
สอบ ราคาจ้างรื้อถอนอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ - 25 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1316 คน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โคงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) - 19 พฤษภาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1223 คน
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์แบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ต 0848 ตาก จำนวน 10 รายการ - 18 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 1940 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ ทม.ตาก - 13 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 1737 คน
สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ - 04 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้อ่าน 1540 คน
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. 38 - 28 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1626 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ทม.ตาก - 28 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1426 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ทม.ตาก - 28 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1450 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ทม.ตาก จำนวน 1 หลัง - 28 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1293 คน
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2๗ อาคาร ห้องครัว และห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ จำนวน 1 หลัง - 27 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1349 คน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตเทศบาลเมืองตาก เขต 1 จำนวน 17 เส้น - 14 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 1252 คน
สอบราคาจ้างการแสดงประกอบการเชียร์ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ประจำปี ๒๕๕๗ - 03 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 1336 คน
ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศพ.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) - 07 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 1711 คน
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โทรทัศน์สี พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องฯ ปีการศึกษา 2556 - 19 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวนผู้อ่าน 1375 คน
สอบราคาซื้อ เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9 เครื่อง - 24 มกราคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 1770 คน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดดอนมูลชัย - 13 พฤศจิกายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1902 คน
เทศบาลเมืองตาก ประกาศ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบภายในสำนักงานและบริเวณสำนักงาน - 27 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 1466 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับ ปรุงถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในเขตตำบลหนองหลวง-ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก - 13 สิงหาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 1413 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 280 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 12 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000