Online จำนวน : 14 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 และขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 ฯ
สรุปผลการจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมระยะทางยาว 0.861 กม.
หลักเกณฑ์การลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
ประกาศทั้งหมด : 105 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อของ หน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานรัฐ
การตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองตาก
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 195 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์ราชการ (จังหวัดตาก) ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding
ร่าง - ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อรถ ยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒)
ร่าง - ครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 192 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินย่อย เบอร์ 3/4 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนปทุมคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ดูทั้งหมด : 263 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑือื่น (จักรยานน้ำ จำนวน 10 ตัว)
ตาราง ปปช. 07จัดซื้อรถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
ตาราง ปปช. 01 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย 1 ชุมชนปทุมคีรี
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยหลังร้าน ที เค บิ๊กบาย (หมู่บ้านแสงกลัญชัย)
ราคากลางโครงการค่าจัดซื้อวัสดุในก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ยางมะตอย CSS-1 และ CRS-2)
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองตาก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองตาก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ , ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาจีน)
ทั้งหมด : 124 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000