Online จำนวน : 14 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก / นายกเทศมนตรีเมืองตาก
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1
บัญชีรายชื่อผู้สมัครับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก
ประกาศทั้งหมด : 105 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนเชียงทองเหนือ-ใต้ 08-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนหนองหลวง 08-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนศรีดอนแก้ว 07-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนระแหง 21-12-2563
ประชาคมการจัดทำแผนทบทวนแผนชุมชน ชุมชนไผ่ล้อม 22-12-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 195 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
-ร่าง- ประกวดราคาซื้อรถดูดโคลน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding
ประกวดราคาซื้อรถ ยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยเอนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-Bidding (ครั้งที่ ๒)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน(อาคารเด็กเล็ก 200 คน) โรงเรีนยเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 192 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้ฯ กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมฯ การทำหมูฝอยฯ - กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนปั้มไฮดรอลิกฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 002-35-0010 กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดูทั้งหมด : 263 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยสุพร , ซอยหน้าแฟลตตำรวจ , ซอยตรงข้ามซอยบ้านช่างป้อม, ซอยยายเย็น , ถนนหัวเดียดอุทิศ (ร้านก๋วยเตี๋ยวยายดี)
ตาราง ปปช. 01โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยหนุ่มสาว ถนนเทศบาล 3 ถนนท่าแคอุทิศ
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซาลเจ้า (ต่อจากจุด เดิม)
ตาราง ปปช. 01 โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามบ้านอาจารย์สุทัศน์ ครองเกษร
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าธนาคาร ธอส.
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก จำนวน 13 อัตรา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
ทั้งหมด : 124 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 4 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการควบคุมน้ำหนักของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ โดย นางไพลิน จารี
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป พานักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพลและวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป เปิดโครงการสอน เสริม เติมพลังความรู้
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลสายประทีป
ระบำกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้น ป.6 โดยนางเมตตา ซ่อนกลิ่น
ภาษาถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3 โดย นางเบญจา เชียงทา
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000