Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 3 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

นางสาวนิศารัตน์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดเทศบาล

นายวีระ เขียวอรุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางปนัดดา เกตุเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสิฐฏวัฒฐ์ นาคแนวดี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายคงภัค วงษ์วัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางโสภา ทับผึ้ง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางจรรย์จรี บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางขนิษฐา ลิ้มสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000