Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ

     ด้วยปัจจุบัน กระแสไทยแลนด์ 4.0 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสมาร์ทโฟน มีบทบาทอย่างมากกับชีวิตประจำวัน รูปแบบการใช้งาน QR Code จึงเข้ามามีบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การเปิดเว็บไซต์ การเปิดแอปพลิเคชั่น การเพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นพูดคุย หรือการชำระค่าบริการต่างๆ มักจะดำเนินการผ่าน QR Code

ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลเมืองตาก สะดวก เกิดความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์ และทันสมัย ท่านสามารถดาวน์โหลด QR Code ไปใช้ในท้ายหนังสือ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

เว็บไซต์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค

อีเมลล์

ยูทูป

ส่งข้อความเฟสบุ๊ค

ดาวน์โหลดทั้งหมด <<<< คลิก >>>>>>

 

วิธีการบันทึกภาพ QR Code
1. คลิกขวาที่ภาพ QR Code ข้างบน
2. เลือกคำสั่ง "บันทึกรูปภาพเป็น..." หรือ "Save Picture as"
3. เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บรูปภาพ
4. นำ QR Code ไปใช้ในหนังสือราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000