เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
  รายชื่อพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ตำแหน่งภารโรง) ผู้มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2565) - 2565 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
ผู้ประกาศข่าว : เจ้าหน้าที่

 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000