Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
Ppp - 01 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 129 คน
Fygygy...
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองตาก - 09 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 113 คน
...
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 19 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 126 คน
...
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2561 - 22 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนเมือง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 - 07 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 190 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 07 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 141 คน
เชิญชวนให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองตาก เข้าร่วมโครงการสร้งภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษา - 25 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 121 คน
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 03 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 - 18 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 146 คน
การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก - 24 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 153 คน
ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 - 16 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 145 คน
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. - 23 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก - 02 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 324 คน
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. - 07 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 300 คน
...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 21 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 369 คน
...
แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการจัดทำแผน - 22 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 350 คน
...
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - เทศบาลเมืองตาก - 22 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 302 คน
...
เตือนภัย!!! ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 - 11 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 287 คน
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 - 25 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 278 คน
...
ประกาศ การลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี ๒๕๖๐ - 14 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 248 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 - 01 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 286 คน
...
การบรรเทาให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ - 22 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 223 คน
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 - 22 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 225 คน
ประกาศการหยุดให้บริการประชาชน ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 211 คน
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 - 07 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 230 คน
...
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 - 18 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 305 คน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ให้บริการตรวจเช็คซ่อมฟรี ในโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) - 09 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 269 คน
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - 04 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 357 คน
...
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 339 คน
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - 17 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 579 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 87 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000