Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as

 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561
ประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล
การแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานของเทศบาลเมืองตาก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
กำหนดการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ประกาศทั้งหมด : 31 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนภาพขั้นตอนการดําเนินการจัดทำแผน
คู่มือขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี - เทศบาลเมืองตาก
เตือนภัย!!! ฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 82 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ราคากลางโครงการงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2560 จำนวน 16 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)
ขอเลื่อนวันที่ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
จัดซื้อครุภัณฑือื่น (จักรยานน้ำ จำนวน 10 ตัว)
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 115 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดถนนไทยชนะ (นายสมศักดิ์ บุญสา)
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ทั้งหมด : 34 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข้งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต้งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่ในการคัดเลือกและระเบียบอื่นๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก
ทั้งหมด : 77 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 25 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
กินยาคุมนานๆ จะเป็นมะเร็งไหม..
10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดของโลก‏ (Forward Mail)
10 วิธี สุขฟรีๆ แบบมีกึ๋น‏ (Forward Mail)
วิธีลดอาการปวดหลังเวลานั่งทำงาน‏ (Forward Mail)
ประโยชน์ของหน้ากากอนามัย (Forward Mail)
มาย้อนอดีตความงามของสาวไทย..บนเวทีนางงามจักรวาล..กันดีกว่าคับ..
การเก็บรักษารองเท้า
คิดถึงปู่เย็น (Forward Mail)
จัดแหล่งเรียนรู้ในเขาดินแก้เด็กหนีเรียน‏ (Forward Mail)
สุดยอดการแพทย์ การผ่าตัดต่อแขน (Forward Mail)
ว้าว! ป้า ซูซาน บอยล์ ถ่ายแบบสุดไฮโซ (Forward Mail)
เชื้อโรค...ในที่ทำงาน (Forward Mail)
จำนวนทั้งหมด : 12 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000