Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as

การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กำหนดการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 - เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศทั้งหมด : 29 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศการหยุดให้บริการประชาชน ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก ให้บริการตรวจเช็คซ่อมฟรี ในโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 72 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ร่วมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาแม่น้ำปิงและการประชาสัมพันธ์การขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำปิง
งานน้อมรำลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ "พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์"
กองช่างสุขาภิบาลดำเนินการทำฝาท่อระบายน้ำ
การประชุมติดตามงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ห้องประชุมคชาชาติ
กองช่างสุขาภิบาลดำเนินการนำดินใส่หลุมบริเวณหน้าเทศบาล
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด : 7 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
 
จัดซื้อรถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วยที่ 3 ส่วนคงเหลือ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย ๑ ชุมชนปทุมคีรี
โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 (งบคงเหลือ)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย 1 ชุมชนปทุมคีรี
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 110 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ทั้งหมด : 30 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๒ อัตรา
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ทั้งหมด : 72 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.2 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก โดย นายทวิชากร หลวงวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชุดที่ 1 จำนวนเต็ม โดย นางสาววีรวัลย์ เครืออิ่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ชุดที่ 1 เรื่อง การผลิตสินค้าและบริการ โดย นางสาววิภาดา ต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 เรื่อง อสมการ โดย นางสาวสุมาลี ปรีติปริทรรศน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร โดย นางเนตรนารี ไพโรจน์พิริยะกุล
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ กิจกรรมเพาะกล้าปลูกนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน "เมืองตากของเรา" โดย ระพีพรรณ คงมีผล โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
แบบฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น ชั้น ม.6 โดย นางสาวชัชฎา ชื่นสิน
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น ชั้น ม.3 โดย นางศิริขวัญ นันทวงษ์
หนังสือเสริมประสบการณ์ เรื่อง การปฏิบัติดนตรีวงเครื่องสายไทย วิชาชมรมดนตรีไทย ชั้น ม.2 เรื่อง ซออู้ โดย นายวิริยะ สารเกตุ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 25 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
 
กินยาคุมนานๆ จะเป็นมะเร็งไหม..
10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดของโลก‏ (Forward Mail)
10 วิธี สุขฟรีๆ แบบมีกึ๋น‏ (Forward Mail)
วิธีลดอาการปวดหลังเวลานั่งทำงาน‏ (Forward Mail)
ประโยชน์ของหน้ากากอนามัย (Forward Mail)
มาย้อนอดีตความงามของสาวไทย..บนเวทีนางงามจักรวาล..กันดีกว่าคับ..
การเก็บรักษารองเท้า
คิดถึงปู่เย็น (Forward Mail)
จัดแหล่งเรียนรู้ในเขาดินแก้เด็กหนีเรียน‏ (Forward Mail)
สุดยอดการแพทย์ การผ่าตัดต่อแขน (Forward Mail)
ว้าว! ป้า ซูซาน บอยล์ ถ่ายแบบสุดไฮโซ (Forward Mail)
เชื้อโรค...ในที่ทำงาน (Forward Mail)
จำนวนทั้งหมด : 12 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000