Online จำนวน : 20 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ

ชี้แจง : ข้อมูลที่ท่านกำลังจะกรอกตามรายละเอียดที่กำหนดด้านล่างนี้ เป็นระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ซึ่งท่านจะไม่สามารถเห็นข้อความที่ท่านได้กรอกเมื่อท่านกดปุ่ม Send  แต่ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกวัน  หรือท่านสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านอีกช่องทางหนึ่ง โดยร้องเรียนผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองตาก 


   
ชื่อ : *
นามสกุล : *
เบอร์โทรศัพท์ :
e-Mail : *
   
ชื่อเรื่อง : *
ข้อความ :
Secuity Code : 1nIm2 *
หมายเหตุ กรุณากรอกในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000