เฉพาะเจ้าหน้าที่
User :
Pass :
 
 
Online จำนวน : 6 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

Download ท้ายหนังสือราชการ คลิกขวา > save picture as
  การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน มีนาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 208 คน
ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตรงกับ วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000