Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช - 06 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน

วันนี้ (4 ก.ย.60) เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองตาก จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ห้องประชุมคชาชาติ โดยมี นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

***ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1.คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2.คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
3.หัวหน้าคณะทำงาน,เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะทำงานแต่ละฝ่าย
4.ผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงาน

***ตามที่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ได้กำหนดจัดนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช(พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ) นั้น

ผู้ประกาศข่าว : กองวิชาการและแผนงาน

 

สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000