Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 4 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อ เครื่องเล่นสนามชุดปีนป่ายเสริมทักษะ จำนวน 1 ชุด (23 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
ประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
ประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มประสิทธเภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 12 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าข้างธนาคาร ธอส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 02 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 26 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน และซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรัรบปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 20 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าข้างธนาคาร ธอส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 09 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน และซ้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
ราคากลางโครงการงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2560 จำนวน 16 รายการ - 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 106 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) - 22 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 184 คน
ขอเลื่อนวันที่ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ - 14 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 138 คน
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน - 08 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 142 คน
ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑือื่น (จักรยานน้ำ จำนวน 10 ตัว) - 23 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วยที่ 3 ส่วนคงเหลือ - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 103 คน
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย ๑ ชุมชนปทุมคีรี - 04 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 126 คน
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 (งบคงเหลือ) - 14 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 170 คน
ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง - 29 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 128 คน
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอลหลังร้าน ทีเค บิ๊กบาย - 13 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 133 คน
โครงการเพิ่มพูนความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัญาเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ - 24 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 160 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 126 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000