Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


เช็คอีเมล์เทศบาลเมืองตาก
Name:
Password:
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Name:
Password:
 
Online จำนวน : 1 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
เว็บไซต์คนเมืองตาก
เว็บไซต์บริการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการไถ่ชีวิต- กระบือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
จัดซื้อรถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน - 18 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
ยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วยที่ 3 ส่วนคงเหลือ - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย ๑ ชุมชนปทุมคีรี - 04 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
โครงการก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ช่วงที่ 3 (งบคงเหลือ) - 14 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองหลวงอุทิศ ซอย 1 ชุมชนปทุมคีรี - 13 กรกฎาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง - 29 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอลหลังร้าน ทีเค บิ๊กบาย - 13 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยหลังร้าน ที เค บิ๊กบาย (หมู่บ้านแสงกลัญชัย) - 19 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
โครงการเพิ่มพูนความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัญาเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ - 24 มีนาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ประกอบการดำเนินการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๓) - 15 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ - 15 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ - 20 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 117 คน
ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ประกอบการดำเนินการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ แห่ง - 18 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
โครงการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT - 02 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
ราคากลางโครงการค่าจัดซื้อวัสดุในก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ยางมะตอย CSS-1 และ CRS-2) - 01 ธันวาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 126 คน
โครงการเช่าพร้อมติดตั้งไฟประดับถนน การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสาย ฯประจำปี ๒๕๕๙ - 04 พฤศจิกายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 159 คน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟต์สำหรับคนพิการ) - 25 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 120 คน
ยกเลิกสอบราคาจ้างการจัดขบวนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการแสดงสืบสานตำนานการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - 18 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
ยกเลิกการประมูลจ้างการจัดระบบฉาก แสงสีเสียงพิธีเปิดและพิธีปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) เลขที่ E3/2559 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ - 18 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 101 คน
แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศประมูลจ้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดระบบฉาก แสงสีเสียงพิธีเปิดและพิธีปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี ๒๕๕๙ - 10 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
สอบราคาจ้างการจัดขบวนแห่ การแสดงประกอบการลอยกระทงฯ และ การแสดงสืบสานตำนานการลอยกระทงฯ - 10 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 โครงการ - 07 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ - 05 ตุลาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 147 คน
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การจัดระบบฉากแสงสีเสียง พิธีเปิดและปิด กิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงฯ ประจำปี ๒๕๕๙ - 26 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 173 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 110 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 | 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000