Online จำนวน : 2 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพิ่มเพื่อน
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 3
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 2
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก เขตเลือกตั้งที่ 1
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองตาก
ประกาศทั้งหมด : 114 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
การจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความต้องการของประชาชน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองตาก พ.ศ. 2566-2570
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง ร้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการทางธุรกิจ
การรับชำระเงินผ่านระบบโอนเงินออนไลน์ เทศบาลเมืองตาก
มาตราการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 228 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟจราจรสี่แยก รร.อนุบาลตาก ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding
-ร่าง- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิตติคุณ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 205 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลเมืองตาก กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2 ราย กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยฯ จำนวน 589 ราย (กองสวัสดิการสังคม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบหนองคา เชื่อมถนนซอยหลังศูนย์สร้างทางตาก ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุง ตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding
ดูทั้งหมด : 300 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ซอยเลียบหนองคา เชื่อมซอยหลังศูนย์สร้างทางตาก
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำข้างวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 5 โครงการ
ราคากลาง โครงการงานประเพณีลอยกระทงสายฯ ประจำปี 2560 จำนวน 16 รายการ
ตาราง ปปช. 07 จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาดถนนไทยชนะ (นายสมศักดิ์ บุญสา)
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก จำนวน 13 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก
ทั้งหมด : 128 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 5 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000