Online จำนวน : 5 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เพิ่มเพื่อน
 
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เว็บไซต์คนเมืองตาก
 
 
User :
Pass :
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
ขอความร่วมมือหยุดการจำหน่ายสินค้าเป็นการชั่วคราว (ต่อ) ตลาดนัดวันเสาร์ กาดจอมพล กาดนั่งยองคล้องย่าม ฯ
ปิดพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก
ปิดการใช้อาคาร 80 พรรษามหาราชันย์ (สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองตาก)
หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองตาก (กรณีเหตุพิเศษ)
ประกาศทั้งหมด : 114 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ผลการคัดเลือกนักเรีนยและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
อนุญาตให้จัดการจราจรเดินรถทางเดียว บริเวณถนนซอยข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด(เก่า) อ.เมือง จตาก เวลา 16.00 - 20.00 น.
การประมูลทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2564
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองตาก 4 รูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด : 228 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (อาคารเรียนมัธยม อาคารอเนกประสงค์) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ คชจ.ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมหาดไทยบำรุงตั้งแต่สี่แยกหลังพิพิธภัณฑ์ถึงสี่แยกไฟแดงวัดมะเขือแจ้ ด้วยวิธี e-bidding
ข่าวประกวดราคาทั้งหมด : 205 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 1 ครอบครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 24 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายไวนิล พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลเมืองตากฯ จำนวน 3 ป้าย - กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 1 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ดำเนินการจัดหาถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ครอบครัว กองสวัสดิการสังคม
ดูทั้งหมด : 300 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยสุพร , ซอยหน้าแฟลตตำรวจ , ซอยตรงข้ามซอยบ้านช่างป้อม, ซอยยายเย็น , ถนนหัวเดียดอุทิศ (ร้านก๋วยเตี๋ยวยายดี)
ตาราง ปปช. 01โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยหนุ่มสาว ถนนเทศบาล 3 ถนนท่าแคอุทิศ
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซาลเจ้า (ต่อจากจุด เดิม)
ตาราง ปปช. 01 โครงการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนน คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามบ้านอาจารย์สุทัศน์ ครองเกษร
ตาราง ปปช. 01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยทางเข้าธนาคาร ธอส.
ทั้งหมด : 51 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

ผลการสรรหาสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองตาก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 8 อัตรา

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองตาก

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกและรายละเอียดกำหนดการสอบฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ทั้งหมด : 128 ข่าว อ่านข่าวเพิ่มเติม
 

จำนวนทั้งหมด : 5 รายการ อ่านเพิ่มเติม
 
จำนวนทั้งหมด : 10 รายการ อ่านเพิ่มเติม
   


รายงานการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคิด วิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ KWLH Plus กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการควบคุมน้ำหนักของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนเทศบาลชัยชนะวิทย์ โดย นางไพลิน จารี
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป พานักเรียนทัศนศึกษาเขื่อนภูมิพลและวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
โรงเรียนเทศบาลสายประทีป เปิดโครงการสอน เสริม เติมพลังความรู้
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลสายประทีป
ระบำกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์) ชั้น ป.6 โดยนางเมตตา ซ่อนกลิ่น
ภาษาถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ม.3 โดย นางเบญจา เชียงทา
ทั้งหมด : 57 เรื่อง อ่านเพิ่มเติม
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2564 (ปรับปรุงล่าสุด 24 เม.ย. 2564) สำนักงานเทศบาลเมืองตาก เลขที่ 901 ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000